Alib.top > Поиск книги: Піка


Alib.top - Главная | Последние поступления | Форум | Продавцы | Как купить | Как продать | Ищу книгу | Доставка | О сайте

Ключевое слово:
     
Пример: как найти                              Расширенный поиск
Каталог продаваемых книг (274190)

Найти на сайте:

Автор:
Название:
Cерия или художник:
Издательство:
ISBN:
Год: отг. до г.
Цена: от до грн.
В аннотации:
Продавец (BS):
Город продавца:
Смотреть за: последних дней

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Не показывать репринты
Не показывать гравюры

Только с фото
Минус-слова:
Только эта рубрика:
Сортировка
       

Обновить форму с очисткой полей

Ссылка на этот поиск: https://alib.top/findp.php?author=%EF%B3%EA%E0+&


Піка К. Любов вічна. Черкаси Брама-Україна 2009г. 128 с. Палiтурка / переплет: Мягкий, Звичайний формат.
(Продавец: BS - AllaLv, Львов.) Цена: 25 грн. Купить
Тираж 500 прим.
Cостояние: відмінний

Пікашова Т.Д., Шашкова Л.О. Основи історії науки і техніки: Навч. посібник. К ІЗМН 1997г. 399 с. Палiтурка / переплет: Твердый , Обычный формат.
(Продавец: BS - Tikhon, Киев.) Цена: 300 грн. Купить
У посібнику висвітлено головні історичні етапи розвитку науки і техніки, їх ідейного змісту від часів зародження систематичного наукового пізнання до кінця ХVIII ст. Найсуттєвіші зрушення в історії ідейного розвитку фундаментальних природничих наук (астрономії, фізики, хімії, біології, географії, геології), математики та медицини подаються у порівнянні, зв’язку між собою і з визначальними для кожної епохи галузями гуманітарного знання - історіографії, філології, психології та суспільствознавства. Автори прагнуть допомогти науковiй молодi опанувати iнтелектуальне багатство, приховане товщами часу i зберiгається в сьогоднiшньому розвитку наукових знань, наук як його коренi, передумови, традицiї i надбання. З огляду на це, конкретний iсторико-науковий матерiал у даному посiбнику доповнений матерiалами iсторiографiї i фiлософiї науки, який допомагає усвiдомлювати внутрiшнi тенденцiї, закономiрностi розвитку наукових знань, дає змогу читачевi не лише фiксувати, що зроблено в науцi, а й осмислювати, чому саме здiснювались однi тенденцiї пiзнання i залишалися нездiйсненними iншi, чому саме науковцi й фiлософи минулого акцентували увагу на певних проблемах i завданнях. Маючи на меті подати історiю науки так, щоб можна було бiльш панорамно i багатопланово бачити досягнення людського розуму на кожному iсторичному щаблi його розвитку, схарактеризовані загальні соціокультурні умови розглядуваних історичних епох розвитку наукового пізнання, еволюція освітніх процесів та їх змісту, зміна статусу та призначення науки, її дисциплінарної структури тощо. Матерiал посiбника структурованний ‘вертикально’ ( за iсторичними щаблями розвитку наукових знань) та ‘горизонтально’ ( внутрiшня органiзацiя кожного з роздiлiв, яку автори намагались унiфiкувати - перший параграф мiстить загальну характеристику умов розвитку наукових знань, надбань технiчного прогресу тощо, у другому параграфi характеризуються досягнення в галузях математичних, теоретико-механiчних i рiзноманiтних фiзичних дослiджень, третiй параграф присвячується характеристицi досягнень у галузях хiмiї, бiологiї, медицини, географiї та геологiї, четвертий параграф мiстить характеристику досягнень у гуманiтарнiй сферi). Наприкiнцi кожного роздiлу мiстяться питання для самостiйної перевiрки знань, що обовязково мають бути опанованi. У кожнiй частинi посiбника мiститься список рекомендованої лiтератури, на яку спиралися автори i ознайомлення з якою допоможе читачевi поглибити знання з iсторiї окремих галузей наукового знання чи загальнокультурне бачення розвитку науки в цiлому. На завершення посiбника дається список персоналiй. Посібник призначений для студентів університетів, педагогічних навчальних закладів, коледжів природничо-наукового та гуманітарного профілю.
Cостояние: Очень хорошее. Немногочисленные подчеркивания карандашом в тексте.

Пікашова Т.Д., Шашкова Л.О. Основи історії науки і техніки: Навч. посібник. Київський університет імені Тараса Шевченка. Київ. ІЗМН. 1997г. 399с. Палiтурка / переплет: Твердый, обычный формат.
(Продавец: BS - Vingrad, Киев.) Цена: 220 грн. Купить
Тираж 1000 прим. У посібнику висвітлено головні історичні етапи розвитку науки і техніки, їх ідейного змісту від часів зародження систематичного наукового пізнання до кінця ХVIII ст. Найсуттєвіші зрушення в історії ідейного розвитку фундаментальних природничих наук (астрономії, фізики, хімії, біології, географії, геології), математики та медицини подаються у порівнянні, зв’язку між собою і з визначальними для кожної епохи галузями гуманітарного знання - історіографії, філології, психології та суспільствознавства. Автори прагнуть допомогти науковiй молодi опанувати iнтелектуальне багатство, приховане товщами часу i зберiгається в сьогоднiшньому розвитку наукових знань, наук як його коренi, передумови, традицiї i надбання. З огляду на це, конкретний iсторико-науковий матерiал у даному посiбнику доповнений матерiалами iсторiографiї i фiлософiї науки, який допомагає усвiдомлювати внутрiшнi тенденцiї, закономiрностi розвитку наукових знань, дає змогу читачевi не лише фiксувати, що зроблено в науцi, а й осмислювати, чому саме здiснювались однi тенденцiї пiзнання i залишалися нездiйсненними iншi, чому саме науковцi й фiлософи минулого акцентували увагу на певних проблемах i завданнях. Маючи на меті подати історiю науки так, щоб можна було бiльш панорамно i багатопланово бачити досягнення людського розуму на кожному iсторичному щаблi його розвитку, схарактеризовані загальні соціокультурні умови розглядуваних історичних епох розвитку наукового пізнання, еволюція освітніх процесів та їх змісту, зміна статусу та призначення науки, її дисциплінарної структури тощо. Матерiал посiбника структурованний ‘вертикально’ ( за iсторичними щаблями розвитку наукових знань) та ‘горизонтально’ ( внутрiшня органiзацiя кожного з роздiлiв, яку автори намагались унiфiкувати - перший параграф мiстить загальну характеристику умов розвитку наукових знань, надбань технiчного прогресу тощо, у другому параграфi характеризуються досягнення в галузях математичних, теоретико-механiчних i рiзноманiтних фiзичних дослiджень, третiй параграф присвячується характеристицi досягнень у галузях хiмiї, бiологiї, медицини, географiї та геологiї, четвертий параграф мiстить характеристику досягнень у гуманiтарнiй сферi). Наприкiнцi кожного роздiлу мiстяться питання для самостiйної перевiрки знань, що обовязково мають бути опанованi. У кожнiй частинi посiбника мiститься список рекомендованої лiтератури, на яку спиралися автори i ознайомлення з якою допоможе читачевi поглибити знання з iсторiї окремих галузей наукового знання чи загальнокультурне бачення розвитку науки в цiлому. На завершення посiбника дається список персоналiй. Посібник призначений для студентів університетів, педагогічних навчальних закладів, коледжів природничо-наукового та гуманітарного профілю.
Cостояние: Очень хорошее - почти очень хорошее. Не читанный экземпляр. По фото.


Если ничего не найдено, укажите только автора или одно слово из названия.
Примеры поиска

По ссылке в описании книги можно перейти на персональную страницу продавца (BS). Рекомендуется просмотреть списки его книг. Возможно, там есть ещё что-то интересное.

По ссылке на странице продавца можно заказать книгу прямо на сайте

Расширенный поиск (по годам издания, автору, издательству)


Объявление "Ищу книгу"

Раздел:
Автор:
Название:
Описание книги:
Готов заплатить за эту книгу в хорошем состоянии:  грн.
Получать предложения с большей ценой (+)
Объявление действительно  дней
(Если книга не будет найдена, можно повторить запрос, увеличив цену)
Мой электронный адрес:

Ключевое слово:
     
Пример: как найти                              Расширенный поиск
Каталог продаваемых книг (274190)


КАРТА сайта · Алиб.top - Главная · Добавить в Избранное

Copyright © 2007-2024, Ведущий и K°. Все права защищены.
Предложения, рекомендации пишите в книгу


| 0 c |