Alib.top > Поиск книги: Терещенко


Alib.top - Главная | Последние поступления | Форум | Продавцы | Как купить | Как продать | Ищу книгу | Доставка | О сайте

Ключевое слово:
     
Пример: как найти                              Расширенный поиск
Каталог продаваемых книг (281147)

Найти на сайте:

Автор:
Название:
Cерия или художник:
Издательство:
ISBN:
Год: отг. до г.
Цена: от до грн.
В аннотации:
Продавец (BS):
Город продавца:
Смотреть за: последних дней

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Не показывать репринты
Не показывать гравюры

Только с фото
Минус-слова:
Только эта рубрика:
Сортировка
       

Обновить форму с очисткой полей

Ссылка на этот поиск: https://alib.top/findp.php?author=%F2%E5%F0%E5%F9%E5%ED%EA%EE+&


Андрианов В. И., Терещенко А. Г.  Памятники Дона.  рассказ о памятниках и памятных местах Ростовской области Ростов-на-Дону: Ростовское книжное издательство, 1981 г.  176 с. с ил ... Палiтурка / переплет: твердый, увеличенный формат.
(Продавец: BS - Pavlentij, Киев.) Цена: 180 грн. Купить
История Дона с древнейших времен до сегодняшних дней богата знаменательными событиями. О многих из них рассказывают сохранившиеся археологические, исторические памятники, а также памятники, созданные советским народом, посвященные отдельным этапам в жизни родной страны. Авторы книги дают краткий обзор важнейших памятников истории и культуры, находящихся на территории Ростовской области. Книга богато иллюстрирована цветными и черно-белыми фотоснимками и предназначена для широкого круга читателей.

Бабич А. И., Ярошевский С.Л., Терещенко В.П. Интенсификация использования пылеугольного топлива в доменной плавке. К. Техніка 1993г. 200 с. Палiтурка / переплет: мягкий, обычный формат.
(Продавец: BS - Barvinok, Одесса.) Цена: 406 грн. Купить
Cостояние: дарственная надпись от автора, потерт корешок, в остальном хорошее

Бондарець О., Терещенко Л.та інши. Хімічне термінознавство :. Навч. посіб. / О. В. Бондарець, Л. Я. Терещенко, В. І. Булавін, О. В. Гордієнко, В. В. Дубічинський, Нац. техн. ун-т `Харк. політехн. ін-т`. Харьков: ХПІ, 2006г. 220 с. Палiтурка / переплет: твердый, обычный формат.
(Продавец: BS - Nestor, Харьков.) Цена: 320 грн. Купить
Висвітлено історичні аспекти становлення хімічного термінознавства. Встановлено вимоги щодо формування визначення терміна, розкрито його словотвірну структуру. Показано особливості перекладу наукової термінології українською мовою, зокрема російських дієприкметників і прийменників. Викладено теоретичні засади хімічної номенклатури неорганічних та органічних сполук, визначено причини виникнення новацій у даній сфері. Розглянуто найбільш типові порушення правил українського правопису. Запропоновано практичні завдання для відпрацювання навичок вживання термінів і перекладів текстів наукового стилю.
Cостояние: хорошее, библ.штамп

Варламов А.Н., Гусев П.М., Терещенко П.Л. Строительство зерноперерабатывающих предприятий. Тираж 3450 экз. М. Агропромиздат 1989г. 232 с., илл. Палiтурка / переплет: мягкий, увеличенный формат.
(Продавец: BS - Barvinok, Одесса.) Цена: 253 грн. Купить
Cостояние: спис.библ.экз., слегка потерта обложка, хорошее

Єшкілєв Володимир, Бондар-Терещенко Ігор. Тибет. Бубна-козир. Серія: Схід - Захід (книга 3). Івано-Франківськ: Лілея-НВ. 2016г. 96+40с. Палiтурка / переплет: твердый, обычный формат. ISBN 978-966-668-353-6 (серія), 978-966-668-377-2
(Продавец: BS - infolio, Запорожье.) Цена: 255 грн. Купить
«Тибет» - збірка прози Володимира Єшкілєва, що містить новели, написані автором у різні роки. Центральне місце в книжці займає повість «П`ять тіл богині», публікація уривків з якої у 2008 році викликала бурхливу дискусію. Деякі поборники суспільної моралі навіть пропонували оголосити Єшкілєва персоною нон-грата у Києві. «П`ять тіл богині» уперше друкується у повному варіанті. «Бубна-козир» містить віршований доробок Ігоря Бондаря-Терещенка, якого в українському літпроцесі більше знають як літературного критика ІБТ. До збірки увійшли поезії, написані ІБТ у 2009-2014 роках, сповнені екзістенційним спогляданням буття та своєрідною авторською іронією. У циклах «Казки про Курта» та «Домова книга» ІБТ подає поетичну рефлексію на літературоцентричний світ українського митця, оточеного реаліями Східної України. У своїх поезіях ІБТ виступає одним з поетів того урбаністичного кола, яке здійснило історичний відрив української поезії від старосвітської сентиментально-селянської традиції та відкрило українській літературі нові світи і шляхи у майбутнє.
Cостояние: очень хорошее

Латышева К.Я., Терещенко Н.И., Орел Г.С. Нормально-регулярные решения и их приложения. Тираж 1000 экз. К. Вища школа 1974г. 136 с. Палiтурка / переплет: твердый, обычный формат.
(Продавец: BS - Barvinok, Одесса.) Цена: 152 грн. Купить
Cостояние: слегка потерт переплет, блок хорошее, немного пожелтели несколько листов

Лупир В.М., Терещенко А.О., Браславець А.Я. та ін. Анатомо-клінічний атлас схем черепних нервів і органів чуття людини. На українській і російській мовах з латинською термінологією. Харьков. 1999г. 188с Іл. Палiтурка / переплет: М`яка, Звичайний формат.
(Продавец: BS - BOGUN, Харьков.) Цена: 50 грн. Купить
Cостояние: добрий.
Смотрите: фото

Лупырь В. М., Терещенко А. А., Браславец А. Я. и др. Анатомо-клинический атлас схем черепных нервов и органов чувств человека. На украинском и русском языках с латинской терминологией. Х. ХГМУ. 1999г. 188с. Твердый переплет, обычный формат.
(Продавец: BS - Book-Vam, Харків.) Цена: 340 грн. Купить
В учебно-методическом пособии системно и последовательно изложены материалы по анатомии и патологии черепных нервов и органов чувств человека. В доступной форме представлены схемы 12 пар черепных нервов, начиная от их ядер в стволе головного мозга до разветвлений на периферии. Одновременно с этим приводятся современные данные по функции и топической диагностике повреждений указанных нервов, а также наиболее часто встречающейся патологии органов чувств.
Cостояние: Хорошее.
Смотрите: Фото

Михно М.К., Михно В.К., Терещенко В.А. Экономико-математические методы и вычислительная техника в черной металлургии. К. Техника 1974г. 168 с. Палiтурка / переплет: Мягкий, Обычный формат. AllaLv Цена: 25 грн. Купить
Тираж 2 тыс.экз.
Cостояние: очень хорошее/близкое к отличному

Попов С.А., Малевский Н.П., Терещенко Л.М. Алмазно-абразивная обработка металлов и твердых сплавов. Серия: Библиотека Технолога М. Машиностроение 1977г. 264 с., илл. Палiтурка / переплет: твердый, увеличенный формат.
(Продавец: BS - Barvinok, Одесса.) Цена: 203 грн. Купить
В книге изложены результаты комплексного исследования обработки твердых сплавов и металлов алмазными и абразивными кругами. Рассмотрены технологические методы, обеспечивающие повышение эффективности использования сверхтвердых материалов при заданных требованиях к качеству шлифуемых поверхностей. Приведены результаты исследований геометрии рельефа режущей поверхности кругов, удельной работы шлифования, производительности, теплового режима обработки, формообразования поверхностных слоев при разных видах шлифования.
Cостояние: спис.библ.экз., хорошее

Попов С.А., Малевский Н.П., Терещенко Л.М. Алмазно-абразивная обработка металлов и твердых сплавов.  Библиотека Технолога М. Машиностроение 1977г. 264 с. Палiтурка / переплет: Твердый. , Слегка увеличенный формат.
(Продавец: BS - Landrat, Лубны.) Цена: 175 грн. Купить
В книге изложены результаты комплексного исследования обработки твердых сплавов и металлов алмазными и абразивными кругами. Рассмотрены технологические методы, обеспечивающие повышение эффективности использования сверхтвердых материалов при заданных требованиях к качеству шлифуемых поверхностей. Приведены результаты исследований геометрии рельефа режущей поверхности кругов, удельной работы шлифования, производительности, теплового режима обработки, формообразования поверхностных слоев при разных видах шлифования. 
Cостояние: Отличное. Штамп не сушествующей библиотеки.

Радько М.К.,Розов С.,Терещенко А.К. Бджільництво. Посібник для бригадирів колгоспних пасік. Видання 2-ге. Київ.-Харків. ДВСЛ УРСР 1948р.г. 288с.,іл. Палiтурка / переплет: Тверда, звичайний формат.
(Продавец: BS - pochitayka, Полтава.) Цена: 280 грн. Купить
Враховуючи, що бджільництво дуже важлива галузь сільського господарства, яка дає цінні продукти харчування та сприяє запиленню багатьох сільськогосподарських культур, підвищує їх врожайність, а також щоб задовольнити великий попит колгоспів та радгоспів на літературу з бджільництва, Державне видавництво сільськогосподарської літератури УРСР випускає друге перероблене видання книги `Бджільництво`. Розділ `Біологія бджолиної родини` написав М.К.Радько. `Поліпшення бджіл`, `Кормова база та запилення сільськогосподарських рослин бджолами`, `Організація бджільництва в колгоспах`, `Продукти бджільництва, їх зберігання та переробка` склав А.К.Терещенко. «Хвороби та шкідники бджіл написав О.К.Бойко. Всі інші розділи написані О.К.Терещенком та С.А.Розов.
Cостояние: Хороший, на титулі маленький автограф, невеличкі подряпини корінця і якась пляма внизу.

Терещенко А. Анатолий Соловьяненко. Творческий портрет. К. Мистецтво 1982г. 168 с., илл. суперобложка, твердый, увеличенный формат.
(Продавец: BS - Barvinok, Одесса.) Цена: 126 грн. Купить
Книга освещает творческий путь народного артиста СССР, лауреата Ленинской премии А.Б.Соловьяненко. Долгие годы упорного труда вывели одаренного участника донецкой художественной самодеятельности к вершинам мирового оперного искусства. В книге анализируется творческий метод певца, дан разбор всех партий, спетых им в оперных театрах Москвы, Киева, Одессы, Казани, Ташкента, Риги и других городов Советского Союза, а также за рубежом. Освещена обширная концертная деятельность артиста, его выступления с оркестрами народных инструментов, симфоническими и эстрадными коллективами.
Cостояние: спис.библ.экз., хорошее

Терещенко А. Анатолий Соловьяненко. Творческий портрет. К. Мистецтво 1982г. 168 с., илл. суперобложка, твердый, увеличенный формат.
(Продавец: BS - Barvinok, Одесса.) Цена: 101 грн. Купить
Книга освещает творческий путь народного артиста СССР, лауреата Ленинской премии А.Б.Соловьяненко. Долгие годы упорного труда вывели одаренного участника донецкой художественной самодеятельности к вершинам мирового оперного искусства. В книге анализируется творческий метод певца, дан разбор всех партий, спетых им в оперных театрах Москвы, Киева, Одессы, Казани, Ташкента, Риги и других городов Советского Союза, а также за рубежом. Освещена обширная концертная деятельность артиста, его выступления с оркестрами народных инструментов, симфоническими и эстрадными коллективами.
Cостояние: небольшой надрыв вверху корешка, в том же месте небольшой дефект суперобложки, в остальном хорошее, дарственная надпись

Терещенко А. Анатолий Соловьяненко. Творческий портрет. Киев. Искусство. 1982.г. 168 с., илл. Палiтурка / переплет: Твердый, Увеличенный формат.
(Продавец: BS - drums, Николаев.) Цена: 40 грн. Купить
Cостояние: Очень хорошее/Отличное, Суперобложка - ближе к очень хорошему.

Терещенко А. Анатолий Соловьяненко. Творческий портрет. К. Мистецтво 1988г. 216 с., илл. Палiтурка / переплет: твердый, увеличенный формат.
(Продавец: BS - Barvinok, Одесса.) Цена: 177 грн. Купить
Книга освещает творческий путь народного артиста СССР, анализируется творческий метод певца, дан разбор всех партий, спетых им в оперных театрах страны и за рубежем. Книга снабжена справочным аппаратом. 
Cостояние: хорошее

Терещенко А. Львівський державний академічний театр опери та балету імені Івана Франка. Піввіковий творчий шлях. Київ Музична Україна 1989г. 208 с., іл. Палiтурка / переплет: Тверда, збільшений формат.
(Продавец: BS - Українська_книга, Львів.) Цена: 400 грн. Купить
Книга розповідає про становлення і творчий шлях театру. Автор аналізує кращі оперні та балетні спектаклі тощо. Наклад книги 6 тис. прим. Вес книги 420425 гр.
Cостояние: відмінний-дуже добрий
Смотрите: ОбкладинкаФотоФото

Терещенко А. На грани жизни и смерти. Подводники. Тираж 500 экз. Харьков ООО ЧСП 2004г. 264 с., илл. Палiтурка / переплет: твердый, обычный формат.
(Продавец: BS - Barvinok, Одесса.) Цена: 609 грн. Купить
Книга является сборником малоизвестных материалов о истории зарождения первых атомных подводных лодок. В нем описываются события, связанные с крупными авариями и поломками. Читатели узнают о подвигах, совершенных членами экипажей при выполнении своего воинского долга.
Cостояние: хорошее

Терещенко А. На грани жизни и смерти. Подводники. Харьков. ЧСП. 2004г. 264с.:Ил. Твердый переплет, обычный формат.
(Продавец: BS - Trimurti, Харьков.) Цена: 450 грн. Купить
Книга является сборником малоизвестных материалов о истории зарождения первых атомных подводных лодок. В нем описываются события, связанные с крупными авариями и поломками. Читатели узнают о подвигах, совершенных членами экипажей при выполнении своего воинского долга. Тираж 500 экз.
Cостояние: хорошее
Смотрите: ФотоФото2Фото3Фото4

Терещенко А. К. Анатолий Соловьяненко. Творческий портрет. Киев. Мыстэцтво. 1988г. 215с., портрет, с илл. Палiтурка / переплет: твердый целофанированный, увеличенный формат.
(Продавец: BS - ctark, Полтава.) Цена: 160 грн. Купить
Тираж 7300 экз. Книга освещает творческий путь народного артиста СССР, анализируется творческий метод певца, дан разбор всех партий, спетых им в оперных театрах страны и за рубежем. Книга снабжена справочным аппаратом.
Cостояние: хорошее, задняя крышка переплета слегка потерта. При одночасному замовленні ДВОХ книжок – кожна ТРЕТЯ найдешевша у подарунок!

Терещенко А.В. История культуры русского народа. М. Эксмо. 2008г. 736с.:Ил. Твердый переплет, энциклопедический формат.
(Продавец: BS - Trimurti, Харьков.) Цена: 450 грн. Купить
Традиции нашего народа - это живая историческая память, воплощение всего пройденного нацией пути, запечатленный опыт сотен поколений. Это то, что в конечном счете хранит человека от обезличивания, позволяет ему ощутить живую связь времен и поколений, а в трудную минуту получить необходимую поддержку и жизненную опору. Александр Власьевич Терещенко - выдающийся знаток русской жизни, автор многочисленных трудов о светлом и гармоничном мире народной культуры. В его книге подробно и со знанием дела описано, как русские люди ели и пили, во что одевались и в каких домах жили, какими промыслами и ремеслами славились, а также - особенности семейного уклада, правовых отношений, народной медицины, обрядов и обычаев.
Cостояние: хорошее.
Смотрите: Фото

Терещенко А.В. Хирургия пороков развития мочеточников у детей. Библиотека практического врача К.: Здоровье 1981г. 184с. Твердый переплет,, Обычный формат.
(Продавец: BS - Nestor, Харьков.) Цена: 120 грн. Купить
Cостояние: очень хорошее

Терещенко В. Организация и управление: опыт США. М. Экономика 1965г. 48 с. Палiтурка / переплет: Мягкий, обычный формат.
(Продавец: BS - ЛЬВІВ, Львів.) Цена: 50 грн. Купить
Брошюра «Организация и управление: опыт США» была опубликована в далеком 1965 году. Именно после этой публикации началось серьезное внедрение научной организации труда (НОТ) в СССР. Сегодня эта брошюра - раритет, многие описанные в брошюре элементы американской жизни того времени для нас давно стали совершенно обыденными. Но стали ли мы за эти десятилетия больше ценить рабочее время? Автор брошюры - В. И. Терещенко - был профессором-экономистом ряда высших учебных заведений США, где наряду с другими предметами преподавал курс «Организация и управление». Он работал консультантом у фермера Р. Гарста, а также в министерстве сельского хозяйства США. В 1960 г. В. И. Терещенко возвратился в CCCР стал работать в научно-исследовательском институте Министерства сельского хозяйства Украины. Вес книги 60 гр.
Cостояние: хорошее, протертость по корешку надписи на форзацах и титульной странице, карандашные метки подчеркивания
Смотрите: Переплет

Терещенко В. Первой ракетой. М Воениздат 1994г. 336с Палiтурка / переплет: Твердый, Увеличенный формат.
(Продавец: BS - IPRIT, Харьков.) Цена: 45 грн. Купить
Cостояние: Твердо хорошее

Терещенко В.И., Либанов А.В. Выбор и применение способов сварки при изготовлении конструкций. К. Наукова думка. 1987г. 192 с. Палiтурка / переплет: Твердый, Обычный формат.
(Продавец: BS - Landrat, Лубны.) Цена: 140 грн. Купить
Cостояние: Удовлетворительное. Штамп не сушествующей библиотеки. Блок целый. Следы использования.

Терещенко В.І. Організація і управління. Досвід США. Организация и управление. Опыт США. Серія 3: Економіка і управління № 5. На украинском языке. К. Товариство Знання Української РСР 1990г. 48 с. Палiтурка / переплет: мягкий,, Обычный формат.
(Продавец: BS - Darnica, Киев.) Цена: 50 грн. Купить
[При одночасному замовленні 3-х книжок, найдешевша в подарунок] Брошура «Організація та управління: досвід США» була опублікована далекого 1965 року. Саме після цієї публікації почалося серйозне запровадження наукової організації праці НОТ) у СРСР. Автор брошури – В. І. Терещенко – був професором-економістом низки вищих навчальних закладів США, де поряд з іншими предметами викладав курс «Організація та управління». Він працював консультантом у фермера Р. Гарста, а також у міністерстві сільського господарства США. У 1960 р. В. І. Терещенко повернувся до CCCР і почав працювати в науково-дослідному інституті Міністерства сільського господарства України.
Cостояние: Відмінний

Терещенко В.Н. Убираем животик: комплекс эффективных упражнений. Это просто! Изд. 5-е. Серия «Есть идея». Ростов-на-Дону. Феникс. 2007г. 155с. Палiтурка / переплет: твердый, обычный формат.
(Продавец: BS - Konvalija, Полтава.) Цена: 100 грн. Купить
В последние десятилетия весь мир буквально бросился на борьбу с лишним весом и мы думаем, что вы — не исключение. Данная книга — результат практических находок и воплощения в жизнь заветного желания обладания красивым телом женщин, наших с вами соотечественниц, и опыт реальных тренеров и врачей. Книга содержит различные программы и упражнения, которые позволят вам за короткое время подтянуть свой животик, подкачать пресс, а также рекомендации по питанию: что лучше всего есть, чтобы чувствовать себя энергичной и худеть одновременно. Наши советы помогут вам быстро привести себя в форму не только перед пляжным сезоном, ведь хорошая фигура ценится в любое время года!
Cостояние: Хорошее.
Смотрите: Книга

Терещенко Г.М. За любовь не судят. Романы. К. Дніпро. 1989г. 688 с. Палiтурка / переплет: твердый, обычный формат.
(Продавец: BS - Dr.X-ray, Днепродзержинск.) Цена: 53 грн. Купить
Тираж 30 000. Когда Сергей Григоренко прибыл на комбинат, его встретили по-разному: кто с удивлением, кто недовольно, а кто – с нескрываемым любопытством. Тем более Комашко, главный инженер, сам метивший в кресло директора. Сложные взаимоотношения устанавливаются между новым директором и главным инженером. А тут еще любовь к экономисту Оксане Васильевне. Трудны дороги любви и молодого рабочего Остапа Белошапки и Зои, ставшей женой Комашко. В сложных переплетениях человеческих судеб раскрываются характеры героев одноименного романа украинского советского прозаика. В книгу входят также романы: «Горячее лето», сюжет которого построен на острых конфликтах из жизни автомобильного завода, и «Медсанбат» – о девчонках, фронтовых медсестрах. Девушки осваивали педагогику, и никто из них, пожалуй, не думал, что основной их профессией станет медицина. Многие не вернулись с фронта, только случайный снимок напоминает о былом – озорные глаза, веселые улыбки, словно и не было войны. Вес книги 638 гр.
Cостояние: отличное.
Смотрите: Фото

Терещенко Г.М. Красные соколы. Киев. Радянський письменник 1988г. 320с. Палiтурка / переплет: Твердый , обычный формат.
(Продавец: BS - pochitayka, Полтава.) Цена: 70 грн. Купить
оман `Красные соколы` - о рождении советской авиации, о первых наших летчиках. В центре повествования – командир авиаотряда Леонид Дубровин, который сложными путями, преодолевая ошибки, заблуждения и разочарования, приходит на службу революции, комиссар Максим Пилипенко, молодые пилоты Николай Бейер, Тимофей Громов, Тарас Назаренко, стрелок-бомбист Иван Зима. Они воспитывались и мужали в горниле гражданской войны. О том, как большевикам во главе с Федором Поповым удалось ликвидировать заговор контрреволюционного офицерства, решившего перебросить крупное соединение Украинского фронта на подавление революции в Петрограде, - роман `Заговор`.
Cостояние: Хорошее.

Терещенко Григорий. Горячее лето. Роман. Художник Б.Бессарабов. Киев. Радянський письменник. 1980г. 239 с. Палiтурка / переплет: Тканевый корешок, картонный, обычный формат.
(Продавец: BS - ЛЬВІВ, Львів.) Цена: 75 грн. Купить
В романе показана жизнь рабочих автомобильного завода. Автор рассказывает о людях неравнодушных, горячих, видящих цель жизни в утверждении высоких гуманистических начал, в исполнении своего долга перед народом. Сюжет романа построен на острых конфликтах, через которые и проявляются кругозор и моральная позиция героев. Тираж книги 30 тыс. экз. Вес книги 260 гр.
Cостояние: очень хорошее, нечитанный экземпляр
Смотрите: Переплет

Терещенко Григорий. Горячее лето. Роман. Киев. Радянський письменник. 1980г. 239с. Палiтурка / переплет: твердый, обычный формат.
(Продавец: BS - Konvalija, Полтава.) Цена: 75 грн. Купить
В романе показана жизнь рабочих автомобильного завода. Автор рассказывает о людях неравнодушных, горячих, видящих цель жизни в утверждении высоких гуманистических начал, в исполнении своего долга перед народом. Сюжет романа построен на острых конфликтах, через которые и проявляются кругозор и моральная позиция героев. Тираж 30 тыс. экз.
Cостояние: Хорошее.
Смотрите: Книга

Терещенко И.М. Строительство, оборудование и инвентарь залов для занятий тяжелой атлетикой в сельской местности. Учебно-методическое пособие. Волгоград. 1971г. 132с. Палiтурка / переплет: твердый, обычный формат.
(Продавец: BS - Konvalija, Полтава.) Цена: 280 грн. Купить
Кратикие исторические сведения о развитии тяжелоатлетических снарядов. Проектирование и оборудование залов тяжелой атлетики (Запросы к спортивным сооружениям. Оборудование залов). Обучение и тренировка. Планирование тренировок. Текст иллюстрирован множеством фотографий, схем, таблиц. Тираж 1 000 экз.
Cостояние: Хорошее.
Смотрите: Книга

Терещенко Мишель. Первый олигарх : Михаил Иванович Терещенко ( 1886-1956 ). Необычайная история жизни моего деда, как ее рассказала бы мне моя бабушка. Перевод с французского. Киев. Ника-Центр. 2015г. 228 с., илл., Твердый переплет,, Чуть увеличенный формат
(Продавец: BS - Enjoybook, Одесса.) Цена: 400 грн. Купить
Эта удивительная книга написана прямым потомком легендарного рода Терещенко Мишелем. Автор попытался посмотреть на события конца XIX — первой половины ХХ века глазами своего деда — Михаила Ивановича Терещенко. В ней описаны перипетии судьбы этого блистательного человека, который в тридцать один год был обладателем одного из самых больших состояний Российской империи, депутатом Государственной думы России, министром финансов, а затем — иностранных дел во Временном правительстве после февральской революции 1917 года. Он все потерял, но сумел начать свою жизнь с чистого листа и, живя в эмиграции, стал одним из наиболее уважаемых финансистов мира. Кроме того, эта книга о семье, которую без преувеличения можно назвать образцом трудолюбия, щедрости и заботы о сирых и обездоленных, о семье благотворителей и меценатов, подаривших своей стране больницы и приюты для сирот и инвалидов, университеты и театры, картинные галереи и храмы.
Cостояние: Отличное.
Смотрите: Фото. По просьбе высылаю детальные фото книги

Терещенко Ю. М., Волянская Л. Г., Кулик Н. С и др. Теория авиационных газотурбинных двигателей. Учебник для вузов 3 - 4 уровней акредитации по направлению ` Авиация и космонавтика `. Киев. Книжное издательство НАУ. 2005г. 500с., рис. Палiтурка / переплет: Твердый, увеличенный формат.
(Продавец: BS - Vingrad, Киев.) Цена: 420 грн. Купить
Тираж 700 экз.
Cостояние: Переплет - хорошее ( потерты уголки крышек ). Книжный блок - очень хорошее ( десяток точечных 1-2 мм загрязнений на боковом срезе, не читанный экземпляр ). По фото.

Терещенко Ю. М., Капітанчук К. І. Теорія авіаційних газотурбінних двигунів. Підручник для авіаційних військових ВНЗ. Для відомчого продажу. Київ. Київський інститут ВПС. 1997г. 464с., ч/б іл. Палiтурка / переплет: Твердый, энциклопедический формат.
(Продавец: BS - Vingrad, Киев.) Цена: 420 грн. Купить
Cостояние: Очень хорошее - почти отличное ( дарственная на титуле, не читанный экземпляр ). По фото.

Терещенко Ю. М., Мітрахович М. М. Авіаційні газотурбінні двигуни. За редакцією професора Муравченка Ф. М. Київ. КВІЦ. 2001г. 312с., 210 рис., 17 табл., 16с ц Палiтурка / переплет: Твердый, увеличенный формат.
(Продавец: BS - Vingrad, Киев.) Цена: 420 грн. Купить
Тираж 1000 экз.
Cостояние: Переплет - хорошее ( слегка ударены и потерты некоторые уголки ). Книжный блок - очень хорошее ( дарственная на титуле, не читанный экземпляр ). По фото.

Терещенко Ю.М., Бойко Л.Г., Мамлюк О.В. Газотурбинні двигуни літальних апаратів. підруч. для студ. вищ. закл. освіти I-II рівнів акредитації, які навч. за спец. `Виробництво авіаційних та ракетно- космічних літальних апаратів` К.: Вища школа, 2000г. 319 с. Палiтурка / переплет: твердый, обычный формат.
(Продавец: BS - Nestor, Харьков.) Цена: 560 грн. Купить
Cостояние: хорошее


Если ничего не найдено, укажите только автора или одно слово из названия.
Примеры поиска

По ссылке в описании книги можно перейти на персональную страницу продавца (BS). Рекомендуется просмотреть списки его книг. Возможно, там есть ещё что-то интересное.

По ссылке на странице продавца можно заказать книгу прямо на сайте

Расширенный поиск (по годам издания, автору, издательству)


Объявление "Ищу книгу"

Раздел:
Автор:
Название:
Описание книги:
Готов заплатить за эту книгу в хорошем состоянии:  грн.
Получать предложения с большей ценой (+)
Объявление действительно  дней
(Если книга не будет найдена, можно повторить запрос, увеличив цену)
Мой электронный адрес:

Ключевое слово:
     
Пример: как найти                              Расширенный поиск
Каталог продаваемых книг (281147)


КАРТА сайта · Алиб.top - Главная · Добавить в Избранное

Copyright © 2007-2024, Ведущий и K°. Все права защищены.
Предложения, рекомендации пишите в книгу


| 0 c |